Produkce mouky - podnikatelský nápad

Denní potřeba mouky je samozřejmě strategickým produktem, který může být jiného typu. Produkce mouky, to dopadá žádané podnikání. Moderní trh v tomto odvětví má dobrou surovinovou základnu v Rusku. K tomu, v úložišti je jiné obilí: pšenice, žita a dalších zrn.

Toto odvětví má svá specifika, což se odráží ve správné organizaci vlastního podniku mletí mouky, na kterém závisí až 50% úspěchu celého podniku. Je nutné dodržovat technologické postupy a zpracovávat obilné plodiny. Podnikatelé jsou k tomuto typu činnosti přitahováni stabilní poptávkou po produktech a důsledností zisku.

Produkce mouky - obchodní organizace

Produkce mouky je založena na zpracování obilovin - společný koncept, ale navíc můžete současně zahájit výrobu krmných přísad, které zahrnují kostní moučku. Tento typ podnikatelské činnosti je zajímavý tím, že mouka může být zpracována na plodiny, které nejsou v regionu, kde se zpracování provádí, nedostatečné. Jinými slovy, když není pšenice, můžete pracovat s kukuřicí nebo žito, jinými kulturami.

Je třeba poznamenat, že změnou surovin je nutné použít změny ve výrobě mouky. Z tohoto důvodu odborníci zpočátku doporučují podnikatele, aby se rozhodl, na které surovinové základně bude budovat svůj vlastní podnik.

Mlynářský podnik malé výroby, podle odborníků, odkazuje na trvalé, ne sezónní činnost. Výrobky z mouky: těstoviny, špagety, chléb a další produkty se nakupují po celý rok.

Podnikatel, který se rozhodl otevřít malý mlynářský podnik, musí pochopit, že se jedná o technologii s vysokou kontrolou kvality vyráběných výrobků, která je řízena od příchodu obilí až po výstup konečného produktu. Je to kvalitní mouka, která dává stabilitu při realizaci konečného produktu. Podnikatel mlynářského průmyslu se zaměřuje především na pekárny, proto je nutné vyrábět ne jeden druh mouky, ale několik: nejvyšší, první a tak dále, odrůdy, které jsou určeny kvalitou výroby.

Mouka nejvyššího stupně bude vždy v poptávce, je spotřebována všemi pekárnami, ale poptávka závisí na její hodnotě a mouka druhého nebo třetího stupně je vždy nižší cena, která v konečném důsledku ovlivňuje konečný produkt, jeho hodnotu pro obyvatelstvo. Výroba mouky využívá technologicky složitých linek, podrobněji to zvažujte.

Technologie výroby mouky

Produkce mouky v Rusku má vysoký stupeň mechanizace. Je třeba poznamenat, že Rusko je lídrem ve výrobě těchto výrobků, z tohoto důvodu se mohou podnikatelé bezpečně zaměřit na domácí zařízení pro svou malou produkci.

Technologický postup mlýnského mlýnu při přípravě obilného základu je rozdělen do dvou fází:

 1. Příprava frakcí zrn pro následné zpracování, tato klimatizace a čištění. Čištění obilovin se provádí ve zvláštních zařízeních, a to: oddělovače, zařízení pro dýchání a triyny, kde se vyskytují:

 • minerální složky se odstraňují z masy zrna pomocí separátorů kamene;

 • zvlhčování a mytí hmoty zrna ve speciálních jednotkách.

Pokud je potřeba po kontrole kvality práce na čistící proceduře, opakujte cykly na požadovanou kvalitu. Nejvyššího stupně čištění zrna se dosahuje použitím speciálních zařízení pro prosévání vzduchu, která oddělují nečistoty z plevelů a olejů.

Separátory kamene čistí hmotu zrna z frakcí minerálního původu a používají se k rozlišení hmotnosti zrna hlavní plodiny (pšenice nebo jiného zrna) od zařízení pro třídění štěrkového zrna a magnetických separátorů (čištění kovových částic).

 1. Stupeň čištění zrna hmoty z jeho šupin před nečistotami. K čištění lze použít dva způsoby: mokré a suché, když:

 • Suchý způsob ve svých procesech zahrnuje použití speciálního čisticího zařízení, které se skládá z bubnu na flali umístěného ve válci z oceli. Čištění se provádí pomocí vzájemného tření a poranění zrn, pro odprášení se tato zařízení dodávají s odsávači;

 • nejúčinnější je mokrá metoda čištění hmoty zrn, pro její použití je nutné použít vodu v množství dvou krychlových metrů na tunu hmoty zrn, nevýhodou této metody je nutnost čištění odpadních vod do kanalizace.

Parametry vysoce kvalitního čištění zrna dávají v technologickém procesu menší úpravy a nastavení jednotek na zpracování obilí. Pro dosažení tohoto cíle je výroba organizována tepelným a hydraulickým zpracováním obilí.

Pro očekávaný výsledek broušení je třeba vzít v úvahu parametry hmotnosti zrna, to je:

 • jaká je hmotnost vlhkosti;

 • jaká je hladina příchozí hmoty zrn lepku;

 • náklady na endosperm a obilí.

Dodávání hmoty zrn v organizovaných dávkách zlepšuje odmítání nízkohodnotných zrn, které nedávají mouce požadované kvality.

Procesy zpracování obilí

Produkce mouky, jako podnik, je nákladná z hlediska spotřeby energie a vody, nutnost dosáhnout lepší kvality mouky vedla k tepelné tepelné úpravě hmoty zrna. Tento způsob umožňuje účinně extrahovat endosperm na vysoké úrovni a také snižuje potřebné množství elektrické energie pro získání mlecí směsi.

Techniky výroby mouky ─ jinými slovy, broušení endospermu a granulí zrn, které jsou méně rozemleté ​​než endosperm. Z tohoto důvodu mohou být kontrastně rozděleny, a když je hmotnost zrna suchá, tento rozdíl prudce klesá, takže je nutné smáčení v technologii.

Existují tři typy smáčení hmoty zrna, to je:

 • studené zvlhčování obilí;

 • smáčení za tepla;

 • nejúčinnější je zrychlení kondicionování, kdy je vlhkost zrn navlhčena a vlhkost prochází v bunkru.

Zrychlená úprava hmotnosti zrna dává intenzitu zrn strukturními a mechanickými vlastnostmi skořápky a endospermu.

Technologická vlhkost masy zrna poskytuje 30 minut vlhkosti, kdy voda v tomto časovém intervalu proniká do skořápky zrna a endospermu, zlepšují se jeho plastifikační vlastnosti.

Jak vařit obilí pro broušení

Moderní mlynářský podnik, který vyrábí mouku, nemůže bez předběžné přípravy masy obilí. Technologie tohoto procesu prochází automaticky fázemi zařízení na zpracování obilí:

 1. Přípravné procesy využívající automatické zařízení hmoty zrna pro broušení.

 2. Proces, automatizované broušení připraveného obilí na mouku.

 3. Balení výsledného produktu.

Je to v první fázi, kdy odborníci doporučují podnikateli, aby zaměřil pozornost, výběr zařízení, na něm závisí kvalita konečného produktu.

Před mletím se vždy doporučuje uspořádat dávky zrna pro optimální parametry mouky. Várka může obsahovat zrna různé kvality, která dává parametry stability surové hmoty.

Zařízení pro výrobu mouky

Spuštění vlastního podnikání v tomto výklenku výroby potravin, musíte udělat kvalitní obchodní plán, který zahrnuje nákup potřebného vybavení. Vlastní podnik se neobejde bez výtahu a stejných agregátů předběžné přípravy surovin. Hmota zrn v čistícím procesu prochází kolem 95%, poté vstupuje do brusných zařízení.

Pro podnikatelskou činnost odborníci doporučují brusku PTMA 4, která je schopna zpracovat asi jednu tunu obilí za 60 minut. Cena tohoto zařízení je až 600 tisíc rublů a pro tento účel se doporučuje mlýn (hlavní výrobní jednotka) značky F 1, která stojí až 450 tisíc rublů.

Mlýn Ф 1 je odborníky pokládán za kamenivo s vysokou produktivitou, s jeho pomocí získává mouku od druhého do nejvyššího stupně. To může zpracovat půl tuny obilí za 60 minut, má relativně malé rozměry, nevyžaduje speciální přepracování místnosti.

Pro plnou výrobu mouky, je třeba koupit:

 • separátory - stínítka a vzduch;

 • průmyslové váhy v hodnotě až 40 tisíc rublů;

 • náklady na balicí stroje do 25 tisíc rublů;

 • kontrola kvality zařízení, náklady až 30 tisíc rublů.

Jak vybavit výrobu

Je nutné jasně pochopit, jak by měla vypadat celá řada výrobního procesu frézování. Od doporučených pro organizaci malých výrob, pro výrobu zařízení pro mouku vytvořit sled jeho instalace, s ohledem na vlastnosti zařízení.

Odborníci doporučují rozdělit všechna zakoupená zařízení do tří skupin:

 • zakoupeno v roce 2016 komplex předběžné přípravy hmoty zrna;

 • hlavní zařízení;

 • konečný proces výroby komplexu mouky.

První skupinu tvoří zařízení pro přípravu zrna pro broušení, jsou zde: zařízení pro přepravu obilí, sil, čisticích jednotek. Za nimi jsou instalovaná zařízení pro tepelnou úpravu vody zrn. Tato sada zařízení je doplněna zařízením pro dávkování a kontrolu kvality zrna.

Hlavní komplex obsahuje nejdražší zařízení, odlučovače, prosévací zařízení a válečkové stroje. Tam je bič kameniva a kartáčovací stroj.

Konečný komplex obsahuje ve svém zařízení zařízení pro vážení vyrobené mouky, její dávkování a míchací zařízení. Aby bylo možné ušetřit peníze bez plnicích strojů, nastavte skladovací nádrže mouky a najměte si pracovníky k zabalení produktu.

Místnost na výrobu mouky

Výroba mouky má zvláštní požadavky na prostory vybrané pro tento účel, a to: t

 • musí být dezinfikován alespoň pomocí hydratovaného vápna;

 • dostupnost vynikající ventilace;

 • místnost musí být suchá, bez hlodavců.

Je nutné uvažovat o prostoru pro skladování: obilí, hotové výrobky. Pro podnikatelskou výrobu se k tomuto účelu doporučuje použití siláže, která má kuželový tvar pro skladování hmoty zrna. Objem skladování obilí by měl zajistit provoz podniku po dobu 10-12 dnů.

Jak vyrobit potravinářské přídatné látky, mouku

Potravinový výklenek malých výrob může přilákat začínajícího podnikatele organizováním výroby obohacené mouky pro hospodářská zvířata a drůbež.

Odborníci doporučují tři typy takové výroby, to je:

 1. Jehličnatá mouka, která je nutná jako doplněk vitamínu pro hospodářská zvířata a drůbež. Vlastnosti této výroby v nepřítomnosti přísné kontroly kvality. Pro tyto účely můžete použít mobilní jednotku. Princip činnosti je následující:

 • jehličnatá tlapa je krmena do bunkru, kde jsou jehly odděleny;

 • dále syrové, jehly, sušené, drcené;

 • pak se přivádí do speciálního zařízení - bunkru, kde probíhá mletí.

Sběr surovin pro výrobu tohoto typu mouky by měl být na podzim nebo v zimě. Skladování probíhá v souladu s úrovní pádu takového indikátoru jako karoten. Je lepší organizovat toto podnikání, když je v okolí mnoho farem.

 1. Rybí moučka, má cenu asi 60% bílkovin, na rozdíl od bylinné (jehličnaté) mouky. Suroviny pro jeho výrobu jsou ryby nebo jejich odpad. Předběžná příprava surovin zahrnuje sušení a odstraňování tuku, výhodně za použití vakuového zařízení. Výrobní kroky jsou jednodušší než u mouky, to jsou:

 • vaření surovinové základny;

 • proces sušení suroviny, její mletí;

 • vakuové odstranění tuku, proteiny a užitečné vitamíny se stopovými prvky jsou zachovány.

 1. Kostní moučka, jejíž surovinou jsou kosti velkých zvířat, se používá jako přísada v krmivech pro drůbež a domácí zvířata na farmách. Hodnota produktu ve vysokém obsahu fosforu. Výroba je spojena s důkladnou kontrolou surovin sanitárními službami, proces je:

 • primární broušení surovin;

 • sušení následované vařením;

 • mletí pro získání jediné hmoty;

 • použití odstředivek pro separaci tuku a vlhkosti podle hmotnosti;

 • celkové náklady na zařízení až 600 tisíc rublů.

Zde jsou tři nejoblíbenější produkce mouky jako krmné přísady pro skot a drůbež na farmách. Doporučuje se organizovat je v regionech s rozvinutými farmami a zemědělskými družstvy.

Realizace produkce frézování výrobků

Výroba mouky jako podnikání pro začínající podnikatele nebude v počáteční fázi snadnou záležitostí. Prodej hotových výrobků by měl být promyšlen ve fázi obchodního plánu.

Odborníci doporučují monitorovat potenciální kupce ve vašem regionu:

 • soukromé pekárny, regionální pekárny;

 • výrobci soukromých cukrovinek;

 • Těstoviny;

 • zemědělských podniků.

Ve vašem regionu se doporučuje mít maloobchodní prodejní místa na místních trzích.

Ziskovost výroby

Start-up fondy pro otevření mlýnského mlýna jako celku budou činit asi 2 miliony rublů, včetně:

 • moderní zařízení se nachází v areálu - 1 milion 450 tisíc rublů;

 • opravy a sanitární práce ve vybraných prostorách - 200 tisíc rublů;

 • nákup surovin - až 300 tisíc rublů;

 • marketing organizované výroby, evidence certifikátů a další dokumentace o povolené povaze - 50 tisíc rublů;

 • měsíčně, za služby a nájemné - 100 tisíc rublů;

 • odměny najatých odborníků - 150 tisíc rublů.

Návratnost výroby se počítá z parametrů výroby hotových výrobků, což je 150 kilogramů mouky za 60 minut. Změna práce podniku je 12 hodin, jedná se o 1 tunu 800 kilogramů hotových výrobků. Velkoobchod 1 kg mouky 16 rublů. Takže, podle jednoduchých výpočtů, měsíční příjem z výroby je 850 tisíc rublů, budeme provádět srážky na pořízení surovinové základny a odměny výrobních specialistů, dostaneme asi 300 tisíc rublů čistě.

Podle takového schématu práce odborníci říkají, že bod obratu výroby bude dosažen za 12 měsíců, odhad ziskovosti až 25%.

Studium poptávky po výrobcích a zavádění spolehlivých distribučních kanálů je úspěšné.

Jak udělat mouku doma

Pro milovníky domácích dortů, odborníci říkají, že doma, mouka může být vyrobena z jakéhokoliv obilí.

Je nutné dodržovat některá pravidla, to je:

 1. Sušení a čištění zvoleného množství zrna. Toho je dosaženo praním a vizuálním výběrem špatných zrn. Opláchněte masu zrna musí být několikrát, ujistěte se, že dvakrát v teplé vodě. Je nutné zaschnout na rozmetací textilii, pro výrobu více než 1 kg je nutné místnost větrat.

 2. K mletí se používá mlýnek na kávu, nejlépe s dobrým výkonem. Elektrický stroj může dělat mouku první třídy a ruční broušení je hrubší. Hotová mouka by měla být sušena na připraveném listu po dobu 30-40 hodin, přestane se držet na rukou a bude světlejší.

 3. Výsledný výrobek můžete skladovat v papírovém sáčku, před použitím jej vždy prosévejte.

Domácí mouku lze použít pro diabetické lívanečky nebo chléb. Pro dětskou výživu, v domácích dortech.

Produkce mouky je ziskovým výklenkem obchodní činnosti, když je organizace podniku prováděna správně a trh byl předprodejem s uzavřením smluv o dodávkách. Při zahájení vlastního podnikání vždy přemýšlejte nad otázkou, komu budete produkty prodávat, kolik jich bude od vás regionálně zakoupeno, kolik energie potřebujete k nákupu vybavení, musíte vzít v úvahu zásoby pro rozvoj výroby.

Loading...